ดูหนัง Long Weekend (2021) วันหยุดยาว [หนัง]

ดูหนัง Long Weekend (2021) วันหยุดยาว

ดูหนัง Long Weekend (2021) วันหยุดยาว โอกาสที่บาร์ตจะได้พบกับเวียนนาอันน่าฉงนนำไปสู่วันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกัน ทั้งสองล้มลงอย่างรวดเร็วและยากลำบาก แต่ทั้งสองต่างก็มีความลับที่อาจเป็นการเลิกทำหรือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่